Erhvervs Politisk Netværk, startet af konservative erhvervsfolk, men åbent for alle borgerligt sindede kollegaer.

Om netværket

Vi er et personligt og erhvervsmæssigt udviklingsforum for erhvervsfolk i Danmark, der ønsker at tilføre dynamik, initiativ og fremdrift til forskellige byer og regioner.

Vores mission er at drøfte aktuelle emner for byers og regioners plads i Danmark og bidrage med konstruktive inputs til byens beslutningstagere.

Sammen får vi større indflydelse ved at være dialogpartner for lokale samt nationale politikere i forhold til at fremme initiativer, der styrker erhvervsklima og konkurrenceevne i Danmark.

Vi er et åbent forum med tilknytning til Det Konservative Folkeparti, og vi inviterer borgerligt sindede kolleger til at bliver en del af EPN-netværket.

Vi samarbejder gerne med andre netværk i området med tilsvarende formål, fordi vi tror, at stærkere samarbejde giver større indflydelse.

Velkommen i Erhvervs Politisk Netværk.

  • Personligt og erhvervsmæssigt udviklingsforum
  • Dynamik og fremdrift til byen og regionen
  • Styrker erhvervsklima og konkurrenceevne
  • Alle borgerligt sindede er velkomne
  • Stærkere samarbejde giver større indflydelse

Vælg distrikt

Hvorfor EPN?

I EPN har vi en fælles interesse i ønsket om at skabe de bedste betingelser for en fortsat positiv udvikling af det danske erhvervsliv og vi mener det er ønskeligt løbende at holde såvel landspolitikere som lokalpolitikere ajour med de behov og tanker der gøres herom i erhvervskredse i de forskellige distrikter, og at høre det direkte fra vores medlemmer.

Vi startede Erhvervs Politisk Netværk (EPN) fordi vi ønskede at samle borgerligt sindede erhvervsfolk i en forening med det formål:

  • At samles om erhvervspolitiske foredrag og diskussioner af såvel landspolitisk som lokalpolitisk karakter

  • At sætte og kommunikere en erhvervspolitisk dagsorden med udgangspunkt i de forskellige distrikters erhvervsliv

  • At fremstå stærkere som en gruppe ifht. interessevaretagelse landspolitisk såvel som lokalpolitisk, herunder i forbindelse med besøg og møder på Christiansborg med ministre og andre landspolitikkere, samt i forbindelse med at politikere inviteres på besøg i EPN

Bliv medlem

Vær med til at styrke erhvervsklima og konkurrence-evnen i Danmark som medlem.

BLIV MEDLEM

Program

No event found!
SE FLERE

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker at blive medlem, så hører vi gerne fra dig.
Udfyld nedenstående formular, og vi vender tilbage til dig.