Bestyrelsesberetning

Man siger, at ”intet er så skidt, at det ikke er godt for noget” – og det er måske en meget god overskrift på dette års beretning.

Arrangementer
Igen spillede Corona ind på vores afviklingsplaner, men på trods heraf fik vi afviklet en sæson med 6 arrangementet og støtte til en vellykket valgkampagne til Region og Kommune.

TEAMS møder
Med stor og professionel støtte fra Pro Shop Europe afviklede vi 3 møder på Teams med Mona Juul, Pernille Weiss, Marcus Knuth og Steen Stavnsbo.
Det var nyt for os – og lærerigt. Vi i fremtiden klar til at afvikle arrangementer på denne måde, og vores medlemmer fandt i stigende grad frem til arrangementerne.
En stor tak til alle, der medvirkede disse arrangementer.

Normale arrangementer
Vi afviklede 3 arrangementer med stor fysisk tilslutning:
9. September om Kulturlivet efter Corona med Poul Dalsgaard og Steen Stavnsbo
23. Oktober om ”Danmark politisk og økonomisk efter Corona” med Hans Engell og Michael Svarer
2.12 VIP Tur til Borgen, hvor vi mødte repræsentanter for DI og DE, samt Søren Pape og Mona Juul. Vi afprøvede konceptet med en bustransport, som viste sig at være en god og afslappende form.

En lille appel til vores medlemmer: Vi har haft meget flotte deltagerantal, men de ville have været imponerende, hvis alle, der tilmeldte sig og mødte frem. Jeg håber, at I alle i fremtiden vil huske at melde afbud, hvis I bliver forhindret.

Økonomi
Som sædvanligt i denne skriftlige beretning en lille oversigt over Netværkets økonomi:

Indtægter: 565.000 kr.
Udgifter: 403.422 kr.
Årets resultat: 162.078 kr.
Egenkapital: 327.682 kr.
A&K Fond: 16.900 kr.

Regnskabet vil blive gennemgået af foreningens kasserer på den årlige generalforsamling.

Medlemsantal
Igen i 2021 voksede vi en smule med en netto vækst på 4 medlemmer, til nu 75 medlemmer.
Velkommen til Jer nye og en tak for opbakningen fra vedblivende medlemmer. Vi kan allerede nu se, at vi også i det kommende år vil opleve fremgang i vores medlemskreds.

Arrangementer 2022

I forbindelse med årets julehilsen, er vores foreløbige arrangementskalender opført.

Som det ofte sker, kommer der ændringer:
LØN-dannelse arrangementet med Mona Striib fra FOA og Karsten Bo Larsen fra CEPOS afholdes den 2. Marts 2022.

Vores planlagte tur til Bruxelles afventer i skrivende stund udviklingen i Coronarestriktionerne i Bruxelles.