Kulturens betydning for et godt samfund

Invitation til torsdag den 9. september

Kl. 16.00-18.00, Dalgas Avenue 50B, 8000 Aarhus C

Coronakrisen er ved at blive en del af “the new normal” og er ved at finde sit niveau som en del af dagligdagen – men hvad har vi lært af pandemien og dens håndtering?

Økonomisk kollaps og tab af livskvalitet

Vi har skullet rumme økonomiske skrækscenarier om en ukendt virus og tab af menneskeliv, om sygehusvæsenets sammenbrud og om økonomisk kollaps. Vi har skullet rumme tab af uddannelsesår, livskvalitet og meget mere.

Men først allersidst kom menneskets mentale helbred for alvor i spil i diskussionerne. Betydningen af vores kulturinstitutioner, af sport og events, af vores foreningsliv og det frivillige engagement, af det sociale samvær og af kirken for menneskets daglige mentale velbefindende, blev først til sidst italesat bredt i vores samfund.

Betydning for samfundssindet?

Corona og pandemiens restriktioner betød voldsomme indgreb i vores daglige liv og færden, som har stor betydning for vores livskvalitet og, for nogle, deres livsglæde og -lyst. Har der været for ensidigt fokus på den fysiske, målbare sundhed og for lidt erkendelse af den mentale sundheds betydning – og herunder kultur- og foreningslivets betydning for vores samfund og samfundssind?

Poul Dalsgaard fra Classic Race Aarhus og Steen Stavnsbo som Borgmesterkandidat og bestyrelsesmedlem i bl.a. AROS, FOF og et bredt engagement blandt aarhusianske sportsklubber, diskuterer kultur- og foreningslivets betydning for et godt og velfungerende samfund.

Arrangementets vært er Morten Ernstsen.

Dato

09 sep 2021
Udløbet!

Måned

September
Distrikter
Go to Top