Borgen i københavn

Generalforsamling

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i EPN Aarhus den 21. april 2022 kl. 16.00 i lokalerne på Dalgas Avenue 50 B.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virke
  Læs beretningen her
 3. Godkendelse af regnskab – forelægges af kassereren
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab
 5. Valg af bestyrelse
  Bo Larsen udtræder, Frank Nørgaard foreslås til nyt medlem. Andre genvalg
 6. Valg af revisor (forslag om genvalg af Niels Balshøj)
 7. Fastsættelse af kontingent fra 2023
  Læs mere om kontingentet her

Udover dagens dagsorden får vi også besøg af Rådmand Steen Stavnsbo, som vil fortælle om sine første 100 dage som rådmand.

Dato

21 apr 2022
Udløbet!
Distrikter
Go to Top